Dokumenter, personer og begreber i italiensk ejendomshandel


Assegno Circolare

Banknoteret check, som er den foretrukne form for betaling ved notaren.


Caparra Confirmatoria

Depositum. Den foreløbige købskontrakt er først gældende når dette beløb er overført til sælger. Beløbet vil ofte være mellem 10 og 30 % af den aftalte handelspris. Procentsatsen aftales mellem køber og sælger. Trækker køber sig mellem midlertig købskontrakt og slutpapirer mister denne sit depositum. Er det sælger der trækker sig skal denne betale to gange beløbet til køber jf. art. 1385 c.c.


Catasto

Italiens pendant til Geodatastyrelsen (Kort og Matrikkelstyrelsen)


Codice Fiscale

Skatteregistreringsnummer. For at kunne købe en ejendom i Italien skal man være i besiddelse af dette nummer. Kortet fås på det lokale skattekontor og kan også laves af en 3. person ved en simpel fuldmagt og et kopi af ens pas. 


Preliminare di compravendita / Compromesso

Midlertidig købskontrakt. Bindende aftale hvor sælger og køber aftaler pris, transaktionsdato m.v.


Comune

Kommune. Her findes alle dokumenter vedrørende bygningsregultativer for samtlige huse i kommunen. Det er her ligeledes muligt at se om der foreligger en byggetilladelse på ejendommen eller om der er udført ulovligt byggeri.


Geometra

Landmåler/byggetekniker. Udarbejder ombygningsprojekter og kan i nogle tilfælde stå for at indhente tilbud og få afviklet ombygningen.


IMU

Ejendomsskat. Betales én eller to gange årligt, ligger typisk mellem 0,04 og 0,07 % af den skattepligtige lejeværdi.


Imposta di Registro

Registrerings afgift ved ejerskift, ligger på mellem 3-15% og betales af køber.


Imposta ipotecario

Pante afgift ved ejerskift på 2% eller 168€


Imposta Catastale

Matrikkel afgift ved ejerskift på 1% eller 168€


Notaio

Notar. En offentlig person der står for tinglysning af en hushandel. Notaren formodes at være upartisk, men vil ofte blive udvalgt af køber. Notarens salær er mellem 1,5 og 2,5 % af købsprisen.


Permesso di Soggiorno

Opholdstilladelse. Nødvendig hvis man opholder sig i landet i længere tid end 3 måneder.


(Certificato di) Residenza

Udstedes hvis man vælger permanent at bosætte sig i Italien. Registreringsafgiften i forbindelse med en hushandel vil være ca. halveret hvis man har bopæl i Italien, da købet dermed betragtes som køb af ens første bolig. Har man planer om at bosætte sig i Italien indenfor 18 måneder efter huskøb vil man også kunne få den laveste sats i registreringsafgift.


Rogito/Atto Notarile

Underskrivelse af skøde. Dette finder sted hos notaren, hvor betalingen og overdragelse af ejerskab også vil finde sted


TARSU

Renovationsskat. Betales alt efter beboelsens størrelse og varierer fra kommune til kommune.


Valore Catastale

Værdien af matrikkelnummeret. Oftest væsentlig lavere end den egentlige købspris. Oplysningerne findes hos Catasto.


Procura speciale

Fuldmagt som udstedes til 3. person hvis man ikke selv kan være til stede ved handlen. Denne kan underskrives enten foran en italiensk notar eller foran en notar fra ens eget land – det koster ca. 50-60 euro.