Finansiering af hus i Italien

Finansiering af italiensk ejendom gennem dansk pengeinstitut

 

Det er muligt at få finansieret køb af fast ejendom i Italien gennem et dansk pengeinstitut, og der kan være mange årsager til at vælge at foretage finansieringen i Danmark. Men for de fleste vil det dreje sig om den tryghed der er ved at tale samme sprog.

Der er ikke tale om et kreditforeningslån som man kender det fra Danmark, og der er andre forhold der gør sig gældende, som vi kort vil gennemgå.

 • Belåning op til 60% af købsprisen
 • Krav om bankskifte/Helkunde-forhold
  • Det danske pengeinstitut kræver, at man flytter sine andre bankforretninger over
 • Banklånet er i euro med variabel rente – rentetilpasses hvert kvartal
 • Der tinglyses 1. prioritets pant i den italienske bolig svarende til lånebeløbet
 • Lånet har en løbetid på maksimalt 20 år, som er den periode pantet er gyldigt i Italien
 • Rentesatsen ligger i øjeblikket i intervallet mellem 2,5-3,0 %
 • Lånebeløb er vejledningsvist fra 60.000 €
 • Man skal regne med udgifter til pantsætning svarende til cirka:
  • 0,50% (registreringsafgift) af lånets størrelse
  • 2% (pantafgift) af pantets størrelse
  • Euro 14,62 (stempelafgift) for hvert ark af et dokument
  • 1% (notarhonorar) af låneaftalens beløb
  • Valuarvurdering af boligen i Italien ca. Euro 1.200
  • DKK 25.000-30.000 + moms for advokathonorar (dansk/italiensk advokat) til håndtering af pantsætningen

Kontakt os for mulighederne og vi vil henvise jer til pengeinstituttet

Dato: 12-04-2021

 

Finansiering af italiensk ejendom gennem italiensk pengeinstitut

I Italien er det bankerne der yder boliglån, og hvis man har fundet et hus hvor al ejerdokumentation er opdateret og korrekt er det muligt at finde en italiensk bank der gerne vil hjælpe.

Køber man uden at skifte residenza til Italian kræver den italienske bank ofte lidt mere dokumentation og sikkerhed end når italienere køber. Der er også forskel på hvor i Italien man køber bolig. Og vi vil ud fra jeres geografi og fremtidsplaner for huset vurdere hvilke banker der kan tænkes at være gode bud på finansieringsselskab.